Αυτόματες Σφραγίδες

Κατασκευή αυτόματων σφραγίδων, σε 10 λεπτά, με της καλύτερης ποιότητας μηχανισμούς και αναλώσιμα της αγοράς.

Διατίθενται σε ποικιλία:

-μεγεθών

-χρωμάτων εξωτερικού περιβλήματος

-χρωμάτων μελανιού


Επιστροφή