Χάραξη σε παγούρια

Χαράξτε το όνομα του παιδιού σας στο παγούρι του, για να μη το μπερδέψει με άλλου συμμαθητή του.

Η χάραξη στο παγούρι είναι μόνιμη και δεν φεύγει με το πλύσιμο (όπως ένα αυτοκόλλητο).


Επιστροφή