Επικοινωνία26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12 (έναντι Δικαστηρίων)

Τ.Κ. 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τηλ. 2310 566566

mail: info@charaktiki.gr