Χάραξη σε οστεοθήκη

Χάραξη ονόματος, ημερομηνιών και ηλικίας σε INOX οστεοθήκη / οστεοφυλάκιο.

Η χάραξη με laser είναι ανεξίτηλη στον χρόνο.

 


Επιστροφή